Vše Vše Impuls

Předcházení montážním chybám

#IMPULS | Vyvrtané otvory se vytrhávají, překračují maximální přípustný rozměr a zvětšují se při každém pokusu o zavrtání šroubu a vy nemůžete najít vhodné hmoždinky? Příčinou jsou často typické chyby při používání. Pokud neznáte strukturu stěny, doporučujeme použít hmoždinku Fischer-Duopower. Tato inteligentní dvousložková univerzální hmoždinka je vhodná k upevnění do všech stavebních materiálů. Umožňuje pestrou škálu použití pouze s jednou hmoždinkou.

 

Nedostatečná hloubka vrtání

Pokud je hloubka vyvrtaného otvoru příliš malá, vrut dosáhne brzy spodní části vyvrtaného otvoru, a když jej dále otočíte, ulomí se. Tomu by se mělo za každou cenu zabránit. Železné pravidlo říká: Průměr vyvrtaného otvoru by měl být stejně velký jako plastová hmoždinka. Vrut musí být usazen dostatečně hluboko. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí být vrut delší než hmoždinka a připevňovaný díl, pak je ukotvení dostatečně pevné.

Nesprávný způsob vrtání

Je obzvláště důležité vybrat ten správný nástroj k vyvrtání otvoru a vložení hmoždinek. Příklepová vrtačka je považována za univerzální nástroj, avšak měla by se používat spíše na tvrdý materiál jako je beton, na rozdíl od jiných stavebních materiálů, jako jsou například děrované cihly. Pokud se zde použije vrtací kladivo nebo příklepová vrtačka, výrazně se tím sníží únosnost.

Příliš krátká hmoždinka

Především v nájemních bytech neznáme strukturální složení stěny. Pokud byste i přesto chtěli něco ukotvit do podkladu, udělejte nejprve zkušební vrt. Tímto způsobem lze určit stavební materiál na základě prachu z vrtání. Je důležité vědět, zda je vždy ukotven v nosném podkladu. Častou chybou je upevnění pouze v omítce nebo v nenosných vrstvách stěn. Je proto lepší předem určit požadovanou délku hmoždinky, aby mohla být bezpečně ukotvena v nosném podkladu.

Nesprávné použití chemické hmoždinky

Injektážní systémy jsou u řemeslníků již dlouho žádané. Pokud nespotřebujete celou kartuši, použitý směšovač včas odšroubujte a vyhoďte. Kartuši dobře uzavřete a můžete ji použít opakovaně, ovšem vždy s novým směšovačem. Až jej příště použijete, vytlačíte z něj pouze pryskyřici. To znamená, že produkt již neztvrdne a ani po dlouhém čekání jej v něm nelze ukotvit. Uživatelé mohou injektážní maltu používat po dlouhou dobu, pokud ji skladují v temnu a chladu

Opotřebovaný vrták

Vrták už vypadá trochu opotřebovaný, ale nemáte nový. Pozor: Kdo pracuje se silně opotřebovaným nářadím, bude mít potíže s ukotvením, zejména v betonu nebo při zasažení výztuže, takže nakonec nebude možné hmoždinku dostatečně zasunout a bude vyčnívat.

 

WEBKATALOG: fischer Duopower

VIDEO: fischer DuoPower

( )