Ochrané údajů

Ochrané osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Schachermayer, spol. s r.o. se sídlem Mezi vodami 1935/7, Modřany, Praha 4, PSČ: 143 00, IČO: 161 88 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2712 („Schachermayer“ nebo „správce“) jako správce osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží, poskytováním služeb a provozem webových stránek www.schachermayer.cz zpracovává osobní údaje fyzických osob, zejména svých zákazníků a návštěvníků webových stránek, ale též dalších osob (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Kontaktní údaje správce

Máte-li dotazy týkající se zpracování a/nebo ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některé ze svých práv nebo vznést námitku proti zpracování či užívání Vašich osobních údajů společností Schachermayer, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu nebo dopisu zaslaného na následující kontakty:

Správce:    Schachermayer, spol. s r.o.
Adresa:    Mezi vodami 1935/7, Modřany, Praha 4, PSČ: 143 00
E-mailová adresa:    datenschutz@schachermayer.com
Adresa webových stránek:    www.schachermayer.cz

1. Všeobecná ustanovení

Bezpečnost Vašich osobních údajů a důvěrné nakládání s nimi jsou pro společnost Schachermayer velmi důležité, a proto ke zpracování osobních údajů přistupujeme nanejvýš odpovědně s využitím nejmodernějších bezpečnostních standardů. Z tohoto důvodu nakládáme s osobními údaji, které jste nám svěřili, a které jsme shromáždili, přísně důvěrně a zodpovědně.

Z těchto důvodů Vás chceme informovat o zpracování a ochraně osobních údajů ve společnosti Schachermayer v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

Společnost Schachermayer se zavazuje nakládat s Vašimi osobními údaji v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které vyplývají z příslušných právních předpisů.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje a případně Vámi nahrané dokumenty či fotografie budou společností Schachermayer shromažďovány a zpracovávány za účelem zpracování v rámci obchodních vztahů s Vámi jako partnerem (zákazník, dodavatel) včetně elektronicky vytvořených a archivovaných dokumentů (např. korespondence). Za tímto účelem budou zpracovávány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • státní příslušnost,
 • kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla),
 • údaje o objednávce a dodávce,
 • údaje o platbě.

Jedná se o osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a rovněž o údaje, které v případě potřeby shromažďujeme z veřejně přístupných rejstříků.

Při každém prohlížení naší internetové nabídky nám předá Vámi používaný webový prohlížeč údaje o použití webových stránek, které budou uloženy ve formě protokolových souborů, tzv. server log files. Těmito údaji jsou:

 • IP adresa připojeného počítače,
 • označení uživatele v rámci platformy,
 • název prohlížené stránky,
 • datum a čas prohlížení,
 • URL webové stránky, z níž se uživatel na prohlíženou stránku dostal,
 • identifikační číslo relace.

3. Účel zpracování osobních údajů

Hlavním účelem zpracování osobních údajů společností Schachermayer je umožnit Vám bezpečné, efektivní a osobní využívání našich služeb.

 • Osobní údaje se zpracovávají k následujícím účelům
 • vyřízení objednávky a řádné plnění smlouvy (bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat),
 • přizpůsobení, vyhodnocování a vylepšování našich služeb,
 • poskytování našich produktů a služeb,
 • ochrana našich oprávněných zájmů,plnění našich právních povinností.

K uvedeným účelům zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

K zasílání našeho newsletteru, dalších informací a zpracování osobních údajů pro další marketingové účely potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na Vašem rozhodnutí. Udělený souhlas je možno kdykoliv odvolat.

4. Předávání osobních údajů a jejich převod do třetích zemí

Společnost Schachermayer nepředává žádné osobní údaje třetím osobám ani do třetích zemí, tedy mimo EU, s výjimkou případů předání:

 • osobám, které společnost Schachermayer pověřila dalším zpracováním jako tzv. zpracovatele osobních údajů, např. účetní a daňoví poradci, marketingové agentury;
 • externím poskytovatelům služeb, kteří jsou nezbytní pro doručení či další zpracování zakázky;
 • předání osobních údajů je zákonnou povinností společnosti Schachermayer;
 • osobám, kterým mohou být osobní údaje předány na základě souhlasu subjektu údajů;
 • v rámci koncernu Schachermayer - zpracování osobních údajů zajišťuje centrálně pro všechny společnosti, které jsou součástí koncernu, mateřská společnost koncernu, kterou je společnost Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. se sídlem na adrese Schachermayerstraße 2, 4020 Linz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Linci pod číslem FN 78652s;
 • za účelem uchování osobních údajů pomocí tzv. cloudových řešení; uchováním údajů pověřujeme pouze poskytovatele cloudových služeb, kteří prokazatelně splňují veškeré právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a mohou předložit potřebné certifikáty jako např. EU-US Privacy Shield.

5. Soubory cookie a pluginy

Společnost Schachermayer používá za účelem individuálního uzpůsobení a optimalizace s ohledem na uživatelsky přátelské fungování a prohlížení webových stránek tzv. cookies. Soubory cookie obsahují např. informace o dosavadních návštěvách daného serveru či o tom, jaké nabídky si zákazník v minulosti prohlížel.

Soubory cookie neslouží ke spouštění programů ani přenosu virů na počítač uživatele. Hlavním účelem souborů cookie je připravit nabídku, která bude přesně odpovídat potřebám daného uživatele, a postarat se o to, aby bylo používání nabízených služeb co možná nejpohodlnější.

Společnost Schachermayer v současnosti používá pouze soubory „session cookies“, které se neukládají na pevný disk uživatele a zavřením prohlížeče dochází k jejich vymazání. Tyto session cookies se používají ke kontrole přihlašovacích údajů a vyvažování zátěže (load balancing).

Ukládání souborů cookie můžete kdykoliv odmítnout. Zpravidla tak lze učinit zvolením příslušné možnosti v nastavení prohlížeče či použitím dalších programů. Bližší informace naleznete v nápovědě Vámi používaného prohlížeče. Zákaz používání souborů cookie může zmenšit rozsah nabízených služeb a projevit se negativně při používání našich webových stránek.

Google Analytics

Naše webové stránky používají nástroj Google Analytics, službu pro analýzu návštěvnosti webových stránek od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které jsou uložené na Vašem počítači a umožňují provedení analýzy používaní dané webové stránky Vaší osobou. Informace o návštěvách této webové stránky Vaší osobu (včetně Vaší IP adresy) získané prostřednictvím souborů cookie jsou předávány serveru společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde jsou ukládány. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení, jakým způsobem danou webovou stránku používáte, k sestavení zpráv pro provozovatele webových stránek ohledně jejich používání a rovněž za účelem poskytování dalších služeb spojených s používáním dané webové stránky a internetu obecně.
Společnost Google tyto informace případně předá třetím stranám a to v případech, kdy to vyplývá z právních předpisů nebo kdy třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google však Vaši IP adresu v žádném případě nespojí s jinými údaji shromážděnými společností Google. Instalaci souborů cookies můžete zabránit příslušnými nastaveními Vašeho prohlížeče, současně Vás však upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě možná nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.
Používáním webových stránek společnosti Schachermayer udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů shromážděných společností Google výše uvedeným způsobem k uvedenému účelu.

Sociální pluginy sociálních sítí Facebook a Twitter za použití „dvojího kliknutí“

Na našich webových stránkách používáme tzv. sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociálních sítí Facebook a Google+ a mikroblogovací služby Twitter.

Sociální síť Facebook provozuje společnost Facebook Inc., se sídlem na adrese 1601 S. California Ave, Palo Alto, 94304 Kalifornie, Spojené státy americké (dále jen „Facebook“).

Přehled pluginů společnosti Facebook a informace o jejich vzhledu naleznete zde:
developers.facebook.com/docs/plugins

Mikroblogovací službu Twitter provozuje společnost Twitter Inc., se sídlem na adrese 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, 94103, Kalifornie, Spojené státy americké (dále jen „Twitter“). Přehled tweetovacích tlačítek a informace o jejich vzhledu naleznete zde:
about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Společnosti Google, Facebook a Twitter budou dále označovány jednotlivě jen „poskytovatel“ nebo dohromady „poskytovatelé“.

Za účelem zvýšení ochrany Vašich osobních údajů během návštěvy našich webových stránek jsou pluginy integrovány za použití tzv. „dvojího kliknutí“. Tento způsob integrace zaručí, že při načtení některé z částí našich webových stránek, jejíž součástí jsou tyto pluginy, nedochází automaticky ke spojení se servery poskytovatelů. Přímé spojení se servery poskytovatelů vytvoří Váš prohlížeč až v okamžiku, kdy pluginy aktivujete a udělíte tak souhlas s předáním Vašich osobních údajů.

Příslušný poskytovatel následně obsah daného pluginu předá přímo Vašemu prohlížeči a ten ho integruje do webové stránky. Integrací pluginu získávají poskytovatelé informaci o tom, že Váš prohlížeč načetl příslušnou část našich webových stránek, a to i v případě, že u daného poskytovatele nemáte žádný profil nebo nejste právě přihlášení. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) předá Váš prohlížeč přímo serveru daného poskytovatele ve Spojených státech amerických, kde je následně uložena.

V případě, že jste přihlášeni ke svému účtu na jedné z těchto sociálních sítí, mohou poskytovatelé informaci o návštěvě našich webových stránek spojit s Vaším profilem na Facebooku nebo Google+. Pokud používáte pluginy a kliknete například na tlačítko „To se mi líbí“ nebo na „tweetovací tlačítko“, bude příslušná informace rovněž předána přímo serveru poskytovatele, kde bude uložena. Tyto informace budou také zveřejněny na dané sociální síti resp. na Vašem twitterovém účtu, kde se zobrazí lidem, s nimiž jste zde ve spojení.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování a používání poskytovateli, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete v informacích poskytovatelů o zpracování osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php
Informace o zpracování osobních údajů společnosti Twitter: twitter.com/privacy
Informace o zpracování osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy

Pokud nechcete, aby společnost Facebook nebo společnost Twitter spojily shromážděné údaje o návštěvě naší webové stránky přímo s Vaším profilem v rámci dané sociální sítě, je nutné se před aktivováním pluginu z této sociální sítě odhlásit.

6. Uchování, zabezpečení a přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje budou uchovávány až do ukončení obchodního vztahu, resp. až do uplynutí platných záručních, promlčecích a archivačních lhůt. Kromě výše uvedeného budou uchovávány rovněž až do ukončení případných právních sporů či obdobných řízení, v jejichž rámci jsou tyto údaje nezbytné jako důkazy. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu budou osobní údaje uchovávány po dobu platnosti souhlasu nebo do jeho odvolání.

Přístup ke zpracovávaným údajům mají ti zaměstnanci společnosti Schachermayer, kteří se zabývají realizací zakázek a procesními záležitostmi.

Osobní údaje jsou chráněny prostřednictvím kontroly přístupu k počítačům, na nichž jsou zpracovávány, kontroly přístupu k osobním údajům, kontroly zadávání osobních údajů, kontroly předávání osobních údajů, kontroly zpracování osobních údajů dle pokynů zadavatele, kontroly dostupnosti osobních údajů a kontroly oddělení osobních údajů shromážděných k různým účelům. Opatření k zabezpečení osobních údajů budou neustále přizpůsobována v závislosti na technologickém vývoji.

7. Vaše práva

Podle příslušných zákonných ustanovení Vám, jako subjektu údajů, náleží následující práva a právní ochrana:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo na informaci, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se Vás týkají. Je-li tomu tak, máte rovněž právo na informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány. Také máte právo na informaci o účelu zpracování a jeho právním základu, o kategoriích osobních údajů, jejich zpřístupnění třetím stranám a délce jejich uchování.
 • Právo na opravu a výmaz osobních údajů
  Máte právo požadovat neprodlenou opravu osobních údajů, které se Vás týkají a jsou nesprávné, resp., se zohledněním účelu zpracování údajů, doplnění neúplných osobních údajů a rovněž jejich výmaz.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Máte právo na omezení zpracování veškerých shromážděných osobních údajů. Od podání žádosti o omezení zpracování budou tyto údaje zpracovávány pouze po udělení souhlasu resp. za účelem uplatnění a prosazení právních nároků.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  Máte právo požadovat volné a neomezené předání shromážděných osobních údajů třetím stranám, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo vznést kdykoliv námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které jsou nezbytné buď
  - v souvislosti s prováděním určitého úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byla společnost Schachermayer pověřena, nebo
  - pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Schachermayer nebo třetí osoby, s výjimkou případů kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Vznést námitku můžete také proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

V případě uplatnění námitky nebude společnost Schachermayer Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčeného subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Za účelem uplatnění Vašich práv a při případných dotazech využijte prosím některý z uvedených kontaktů společnosti Schachermayer.

Pokud uplatníte některé z Vašich výše uvedených práv, je společnost Schachermayer povinna neprodleně, nejpozději však během jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti, zaujmout k této žádosti stanovisko resp. jí vyhovět.

8. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pro návrhy a stížnosti týkající se porušení povinností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz ), u kterého můžete podat stížnost.

Downloads