Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Schachermayer, spol. s r.o. se sídlem Mezi vodami 1935/7, Modřany, Praha 4, PSČ: 143 00, IČO: 161 88 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2712 („Schachermayer“ nebo „správce“) jako správce osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží, poskytováním služeb a provozem webových stránek www.schachermayer.cz zpracovává osobní údaje fyzických osob, zejména svých zákazníků a návštěvníků webových stránek, ale též dalších osob (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Kontaktní údaje správce

Máte-li dotazy týkající se zpracování a/nebo ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některé ze svých práv nebo vznést námitku proti zpracování či užívání Vašich osobních údajů společností Schachermayer, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu nebo dopisu zaslaného na následující kontakty:

Správce: Schachermayer, spol. s r.o.
Adresa: Mezi vodami 1935/7, Modřany, Praha 4, PSČ: 143 00
E-mailová adresa: datenschutz@schachermayer.com
Adresa webových stránek: https://www.schachermayer.cz/

1. Všeobecná ustanovení

Bezpečnost Vašich osobních údajů a důvěrné nakládání s nimi jsou pro společnost Schachermayer velmi důležité, a proto ke zpracování osobních údajů přistupujeme nanejvýš odpovědně s využitím nejmodernějších bezpečnostních standardů. Z tohoto důvodu nakládáme s osobními údaji, které jste nám svěřili, a které jsme shromáždili, přísně důvěrně a zodpovědně. 

Z těchto důvodů Vás chceme informovat o zpracování a ochraně osobních údajů ve společnosti Schachermayer v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

Společnost Schachermayer se zavazuje nakládat s Vašimi osobními údaji v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které vyplývají z příslušných právních předpisů.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje a případně Vámi nahrané dokumenty či fotografie budou společností Schachermayer shromažďovány a zpracovávány za účelem zpracování v rámci obchodních vztahů s Vámi jako partnerem (zákazník, dodavatel) včetně elektronicky vytvořených a archivovaných dokumentů (např. korespondence).

Za tímto účelem budou zpracovávány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • státní příslušnost,
 • kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla),
 • údaje o objednávce a dodávce,
 • údaje o platbě.

Jedná se o osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a rovněž o údaje, které v případě potřeby shromažďujeme z veřejně přístupných rejstříků.

Při každém prohlížení naší internetové nabídky nám předá Vámi používaný webový prohlížeč údaje o použití webových stránek, které budou uloženy ve formě protokolových souborů, tzv. server log files. Těmito údaji jsou:

 • IP adresa připojeného počítače,
 • označení uživatele v rámci platformy,
 • název prohlížené stránky,
 • datum a čas prohlížení,
 • URL webové stránky, z níž se uživatel na prohlíženou stránku dostal,
 • identifikační číslo relace.

Tato webová stránka je hostována u společnosti maxcluster GmbH, Lise-Meitner-Str. 1b, 33104 Paderborn. Když navštívíte naši webovou stránku, vaše osobní údaje (např. IP adresy v logovacích souborech) jsou zpracovávány na serverech společnosti maxcluster. Použití maxcluster je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivějším zobrazení, poskytování a zabezpečení našich webových stránek. Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování zakázek (AVV) podle čl. 28 GDPR se společností maxcluster. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti maxcluster naleznete na: https://maxcluster.de/en/privacy-policy.

3. Účel zpracování osobních údajů

Hlavním účelem zpracování osobních údajů společností Schachermayer je umožnit Vám bezpečné, efektivní a osobní využívání našich služeb.

 • Osobní údaje se zpracovávají k následujícím účelům
 • vyřízení objednávky a řádné plnění smlouvy (bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat),
 • přizpůsobení, vyhodnocování a vylepšování našich služeb,
 • poskytování našich produktů a služeb,
 • ochrana našich oprávněných zájmů,plnění našich právních povinností.

K uvedeným účelům zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

K zasílání našeho newsletteru, dalších informací a zpracování osobních údajů pro další marketingové účely potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na Vašem rozhodnutí. Udělený souhlas je možno kdykoliv odvolat.

4. Předávání osobních údajů a jejich převod do třetích zemí

Společnost Schachermayer nepředává žádné osobní údaje třetím osobám ani do třetích zemí, tedy mimo EU, s výjimkou případů předání:

 • osobám, které společnost Schachermayer pověřila dalším zpracováním jako tzv. zpracovatele osobních údajů, např. účetní a daňoví poradci, marketingové agentury; 
 • předání osobních údajů je nezbytné pro vyřízení objednávky a řádné plnění smlouvy mezi subjektem údajů a společnostíSchachermayer;
 • předání osobních údajů je zákonnou povinností společnosti Schachermayer;
 • osobám, kterým mohou být osobní údaje předány na základě souhlasu subjektu údajů;
 • v rámci koncernu Schachermayer - zpracování osobních údajů zajišťuje centrálně pro všechny společnosti, které jsou součástí koncernu, mateřská společnost koncernu, kterou je společnost Schachermayer GmbH se sídlem na adrese Schachermayerstraße 2, 4020 Linz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Linci pod číslem FN 78652s;
 • za účelem uchování osobních údajů pomocí tzv. cloudových řešení; uchováním údajů pověřujeme pouze poskytovatele cloudových služeb, kteří prokazatelně splňují veškeré právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a mohou předložit potřebné certifikáty jako např. EU-US Privacy Shield.

5. Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, předáte výše uvedené osobní údaje a dáte společnosti Schachermayer právo vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Údaje uložené v rámci přihlášení k odběru newsletteru budou používány výhradně pro newsletter a nebudou předávány třetím stranám.
Pokud se odhlásíte z odběru newsletteru – odkaz k tomu najdete v každém newsletteru úplně dole – budou všechny údaje, které byly uloženy při přihlášení k odběru newsletteru, vymazány
Pro rozesílání newsletteru používá Schachermayer webový marketingový nástroj společnosti Brevo GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, prostřednictvím kterého jsou zpracovávány údaje, které jste poskytli pro příjem newsletteru (e-mailová adresa).

Vyhodnocení newsletteru

Pokud obdržíte newsletter prostřednictvím Brevo, budou uloženy informace, jako je IP adresa, typ prohlížeče a e-mailový program, aby nám poskytly informace o výkonu našeho newsletteru. Na základě těchto údajů lze zjistit, zda e-mail dorazil, zda byl otevřen a zda byly kliknuty odkazy.
Informace o ochraně osobních údajů u společnosti Brevo si můžete přečíst na adrese https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/ nebo https://www.brevo.com/information-for-email-recipients/.

6. Soubory cookie a pluginy

Společnost Schachermayer používá za účelem individuálního uzpůsobení a optimalizace s ohledem na uživatelsky přátelské fungování a prohlížení webových stránek tzv. cookies. Soubory cookie obsahují např. informace o dosavadních návštěvách daného serveru či o tom, jaké nabídky si zákazník v minulosti prohlížel. 

Soubory cookie neslouží ke spouštění programů ani přenosu virů na počítač uživatele. Hlavním účelem souborů cookie je připravit nabídku, která bude přesně odpovídat potřebám daného uživatele, a postarat se o to, aby bylo používání nabízených služeb co možná nejpohodlnější. 

Při první návštěvě internetové stránky budete dotázáni, které druhy souborů cookies chcete povolit. Toto Vaše rozhodnutí bude uloženo. Ke změně nastavení souborů cookies a sledování klikněte prosím sem

Ukládání souborů cookie můžete kdykoliv odmítnout. Zpravidla tak lze učinit zvolením příslušné možnosti v nastavení prohlížeče či použitím dalších programů. Bližší informace naleznete v nápovědě Vámi používaného prohlížeče. Zákaz používání souborů cookie může zmenšit rozsah nabízených služeb a projevit se negativně při používání našich webových stránek.

7. Analytické nástroje

Matomo

Společnost Schachermayer používá na svých webových stránkách open-source webovou analytickou službu Matomo pro statistické vyhodnocování a analýzu použití webových stránek. Jsou zaznamenávány různé záznamové soubory, jako například IP adresa, odkazovatel, používaný prohlížeč a podobně.

Při analýze pomocí Matomo se využívá anonymizace IP adresy, kdy je IP adresa zkrácena před analýzou, takže již není jednoznačně identifikovatelná. Matomo je hostován na serverech společnosti Maxcluster GmbH, což znamená, že veškerá analytická data zůstávají u Schachermayer, nedochází tudíž k předávání zaznamenaných dat třetím stranám.

Zpracování dat probíhá na základě článku 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR. Společnost Schachermayer tímto sleduje legitimní zájem o optimalizaci webových stránek pro vnější prezentaci.

Více informací o ochraně dat při používání Matomo najdete na adrese: https://matomo.org/privacy-policy/

8. Google mapy

Tyto webové stránky používají službu Google Maps k zobrazení interaktivních map a k vytváření příjezdových instrukcí. Google Maps je mapová služba od společnosti Google. Prostřednitvím použití Google Maps mohou být informace o použití těchto webových stránek, včetně Vaší IP adresy a zadané (počáteční) adresy za účelem plánování trasy, sdíleny se společností Google Inc. v USA. Při vstupu na webové stránky, které obsahují Google Maps, navazuje Váš prohlížeč přímé spojení se servery Googlu. Obsah mapy bude od Googlu přenesen přímo do Vašeho prohlížeče, což jej integruje do internetové stránky. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromážděných tímto způsobem Googlem. Dle našeho vědomí se jedná přinejmenším o následující údaje:

 • datum a čas návštěvy dané internetové stránky,
 • internetová adresa nebo URL dané internetové stránky,
 • IP adresa a (počáteční) adresa zadaná za účelem plánování trasy.

Pokud si nepřejete, aby Google shromažďoval, zpracovával nebo používal údaje o Vaší osobě prostřednictvím našich webových stránek, můžete deaktivovat JavaScript v nastavení Vašeho prohlížeče. V tomto případě ovšem nemůžete používat zobrazení mapy.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování a používání poskytovateli, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete v informacích o zpracování osobních údajů společnosti Google na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy

9. Pluginy sociálních sítí 

Na webových stránkách společnosti Schachermayer jsou integrovány prvky sociálních sítí za účelem zobrazování obrázků, videí a textů. Prostřednictvím návštěvy webových stránek, které tyto sociální sítě provozují, jsou údaje z Vašeho prohlížeče přeneseny na příslušnou sociální síť a tam uloženy. Společnost Schachermayer nemá k těmto údajům přístup.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování sociálními sítěmi naleznete v prohlášení o ochraně údajů. Tam obdržíte rovněž další informace o Vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:

Pro Youtube platí informace o ochraně osobních údajů od společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.
Informace o ochraně osobních údajů Meta naleznete na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/privacy/.
Informace o předpisech společnosti X na ochranu dat naleznete na https://x.com/en/privacy.
Informace o předpisech společnosti Xing na ochranu dat naleznete na https://privacy.xing.com/en.
Informace o předpisech Linkedin na ochranu osobních údajů naleznete na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pokud si nepřejete, aby Meta, Youtube, X, Xing, Linkedin spojily shromážděné údaje o návštěvě naší webové stránky přímo s Vaším profilem v rámci dané sociální sítě, je nutné se před aktivováním pluginu z této sociální sítě odhlásit.

10. Uchování, zabezpečení a přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje budou uchovávány až do ukončení obchodního vztahu, resp. až do uplynutí platných záručních, promlčecích a archivačních lhůt. Kromě výše uvedeného budou uchovávány rovněž až do ukončení případných právních sporů či obdobných řízení, v jejichž rámci jsou tyto údaje nezbytné jako důkazy. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu budou osobní údaje uchovávány po dobu platnosti souhlasu nebo do jeho odvolání.

Přístup ke zpracovávaným údajům mají ti zaměstnanci společnosti Schachermayer, kteří se zabývají realizací zakázek a procesními záležitostmi.

Osobní údaje jsou chráněny prostřednictvím kontroly přístupu k počítačům, na nichž jsou zpracovávány, kontroly přístupu k osobním údajům, kontroly zadávání osobních údajů, kontroly předávání osobních údajů, kontroly zpracování osobních údajů dle pokynů zadavatele, kontroly dostupnosti osobních údajů a kontroly oddělení osobních údajů shromážděných k různým účelům. Opatření k zabezpečení osobních údajů budou neustále přizpůsobována v závislosti na technologickém vývoji.

11. Vaše práva

Podle příslušných zákonných ustanovení Vám, jako subjektu údajů, náleží následující práva a právní ochrana:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo na informaci, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se Vás týkají. Je-li tomu tak, máte rovněž právo na informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány. Také máte právo na informaci o účelu zpracování a jeho právním základu, o kategoriích osobních údajů, jejich zpřístupnění třetím stranám a délce jejich uchování.
 • Právo na opravu a výmaz osobních údajů
  Máte právo požadovat neprodlenou opravu osobních údajů, které se Vás týkají a jsou nesprávné, resp., se zohledněním účelu zpracování údajů, doplnění neúplných osobních údajů a rovněž jejich výmaz.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Máte právo na omezení zpracování veškerých shromážděných osobních údajů. Od podání žádosti o omezení zpracování budou tyto údaje zpracovávány pouze po udělení souhlasu resp. za účelem uplatnění a prosazení právních nároků.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  Máte právo požadovat volné a neomezené předání shromážděných osobních údajů třetím stranám, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo vznést kdykoliv námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které jsou nezbytné buď
  - v souvislosti s prováděním určitého úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byla společnost Schachermayer pověřena, nebo
  - pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Schachermayer nebo třetí osoby, s výjimkou případů kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Vznést námitku můžete také proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

V případě uplatnění námitky nebude společnost Schachermayer Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčeného subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Za účelem uplatnění Vašich práv a při případných dotazech využijte prosím některý z uvedených kontaktů společnosti Schachermayer.

Pokud uplatníte některé z Vašich výše uvedených práv, je společnost Schachermayer povinna neprodleně, nejpozději však během jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti, zaujmout k této žádosti stanovisko resp. jí vyhovět.

12. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pro návrhy a stížnosti týkající se porušení povinností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz ), u kterého můžete podat stížnost.

Schachermayer GmbH
Koordinátor ochrany osobních údajů
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz
datenschutz@schachermayer.com