Jak se stát zákazníkem

Registrace jako nový zákazník SCH

Jen pár kroků potřebujete k tomu, abyste mohli využívat výhod poskytovatele služeb. Chcete-li získat SCH zákaznické číslo, budete potřebovat tyto doklady a údaje: 

  • Výpis z obchodního rejstříku / Živnostenský list
  • Osvědčení o registraci DIČ (pokud jste plátcem DPH)

 

Kompletní doklady nám můžete zaslat několika způsoby: e-mailem, faxem, nebo poštou. Případně vše odevzdejte osobně v některém prodejním a poradenském centru. 

Povinná pole jsou označena *