Vše Vše Praxe

Metallart Gahr: Příroda jako učitelka

"Oáza" - to je užité umění ve velkém měřítku. Celá budova jako umělecké dílo, umělecký dům z cortenové oceli a barevné nerezové oceli. To je cíl, který mají bratři Gahrové na mysli. ©Gahr © Gahr

#PRAXE | Pokud se domníváte, že ocel jako designový prvek působí chladně nebo příliš stroze, ještě jste nenavštívili rodinu Gahrových v Bischofshofenu věnující se uměleckému zpracování kovů. Bratři Stefan a Robert Gahrovi vzbuzují už od dětství rozruch po celém světě svými umělecky svařovanými prostorovými a fasádními objekty v zářivých barvách.

Každý, kdo ve čtyřech letech svařuje své první kovové obrázky a  v  devíti letech přetvoří vlastní kolo svářečkou v obdivuhodnou sochu, je k takovéto kariéře předurčen. Stejně jako jeho bratr se i Robert Gahr naučil tomuto fascinujícímu řemeslu od svého otce Herberta. Rodák ze Salcburku byl průkopníkem v používání různých svařovacích technik a  ve  svých 30 letech se vydal vlastní cestou. S  úspěchem. Již více než 40 let je jméno Gahr symbolem exkluzivních a  jedinečných objektů z kovu.

Svary

Svary jako konstrukční prvek – to bylo vždy krédo Herberta Gahra, který zemřel v  roce 2014, ale jehož odkaz žije dál v  jeho synech. Inspirací mu vždy byla příroda, hory v  okolí Bischofshofenu, které jsou plné prasklin, trhlin a  přírodních linií. Tak vznikl jejich nezaměnitelný styl, který vzbuzuje ohlas po celém světě. Ať už se jedná o vilu v Indii, penthouse v Moskvě, lovecký zámeček v Aspenu nebo rezidence v Dallasu, New Yorku či Massachusetts. Originály od Gahrů visí nebo stojí po celém světě. Světoznámá socha míru již stojí v  Šanghaji, na Mallorce, ve Frankfurtu, Hamburku, Kolíně nad Rýnem a Augsburgu.

Inspirace

V  kovodílně v  Bischofshofenu se téměř denně svařuje, brousí, rozpaluje, zatlouká, ohýbá a leští. Při teplotě nad 1 000 °C se materiály ohýbají a  oxidace způsobí vznik pestrobarevného lesklého povrchu. Robert Gahr, mladší z  obou bratrů, popisuje způsob práce takto: „Umělecké dílo je symbiózou barev, cigaret a mých nekonečných myšlenek, které mě ženou vpřed. Materiály se tvarují ohýbáním, řezáním, svařováním a „intenzivním boucháním“. Prohlubně a  hrany připomínají uplatněnou sílu.“ Pro Stefana Gahra neexistuje žádný výklad jeho soch, „švédský stůl inspirací je příliš rozmanitý“.

Oáza

Bratři Gahrové se nezastaví. V jejich hlavách se rodí myšlenky, nápady, bláznivé, proveditelné, realistické i  surrealistické. Důkazem je jejich nejnovější nápad. Celý umělecký dům z korozi odolné oceli a barevné nerezové oceli: „Socha, jakou svět ještě neviděl, nejlépe o velikosti stadionu, pokud možno s  obytnými a  obchodními prostory.“ Oba bratři nazývají Oázu svým „životním projektem“. Tato představa existuje zatím jen v tvůrčích myslích výjimečných salcburských talentů. Na základě jejich dosavadní práce se ale můžeme domnívat, že: Nic není nemožné.

Trofeje

Bratři Gahrové se vyznačují smyslem pro výjimečnost. Ať už jde o obří sochy nebo menší trofeje, jako je „Niki“ pro nejlepšího sportovce roku. Když Stefan Gahr popisuje proces výroby svých jedinečných soch, člověk má tendenci věřit, že je básníkem, poetou nebo spisovatelem: „Svařovací hořák začne za  použití síly ničit předtím vytvořenou ocelovou kostru a  pokryje ji tekutým bronzem. Broušení, svařování, tlučení kladivy a  rozpoznávání se brzy děje automaticky, zatímco myšlenky plynou přede mnou. Exploze pocitů vede k rozpadu formy. Teplo se šíří všemi směry a s ním i paže, která se stala symbolem mé touhy po svobodě. Zastaví se v  prostoru, aby se nakonec v  klidu a  s  potěšením soustředil na  rozpálenou cestu životem.“

Love & Peace

Sedm soch ze série „Peace“ již zdobí nejkrásnější místa po celém světě a činí tuto zemi o něco barevnější. Nápis je vysoký pět a půl metru a na jeho zhotovení bylo odpracováno přibližně 200 hodin. Není pochyb o  tom, že umění hraje v  životě Stefana a Roberta Gahrových rozhodující roli, ať už slovy nebo činy. To, co tito dva čtyřicátníci se všemi svými zkušenostmi a kreativitou tvoří, je téměř nepopsatelné. Nebo jak to výstižně vyjádřil Stefan Gahr: „Uprostřed kouře a  hluku mé myšlenky plynou k novým břehům.“

VÍCE INFORMACÍ: Metallart Gahr

 

 

 

( )