Systém řízení kvality ve společnosti Schachermayer

Charakteristickým výrazem pro pojem kvality naší činnosti je certifi kát dle EN ISO 9001. Mezinárodní norma stanoví minimální standardy a garantuje, že všechny procesy v podniku mají optimální průběh a současně dochází vývojem procesů k jejich neustálému zlepšování.

Toto zaručuje partnerům společnosti Schachermayer rychlou realizaci (průběh) jejich zakázek a takovou nabídku služeb, která je orientována na jejich požadavky. Tímto chceme zajistit spokojenost našich zákazníků, což symbolizuje dlouhodobou úspěšnost rodinného podniku Schachermayer. V případě potřeby si zde můžete stáhnout příslušný certifi kát dle EN ISO 9001.

Download