Technické uvedení strojů do provozu

Hladká cesta k zahájení provozu

Náš tým techniků se postará o organizaci, montáž a technické uvedení nových i použitých strojů ze sortimentu společnosti Schachermayer do provozu. Provede instruktáž zaměstnanců a zkontroluje základní a bezpečnostní funkce stroje.

Výhody pro Vaši společnost

•    Nákup a uvedení strojů do provozu z jedné ruky
•    Minimalizace organizačních nákladů
•    Odborná montáž strojů
•    Po předání je stroj připraven k provozu
•    Technická instruktáž poskytuje jistotu při zajištění bezchybného provozu stroje
 

Podmínky

•    Konstrukční a technické podmínky musí být trvale k dispozici v místě instalace stroje.