Vše Vše Impuls

Správná instalace minibaru

Špatně nainstalované minibary mohou způsobit elektrické problémy, které by mohly vést ke zkratům nebo v nejhorším případě k požárům. © Dometic

#IMPULS | Správné chlazení je polovina úspěchu. Minibary se staly nepostradatelnou součástí hotelových pokojů. O to důležitější je jejich správná instalace, aby byla zajištěna jejich plná funkčnost a bezpečnost. Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější pokyny k instalaci.

Správná instalace minibarů v hotelových pokojích je z několika důvodů nezbytná. Za prvé, dodržování předpisů významně přispívá k bezpečnosti hostů. Špatně nainstalované minibary mohou způsobit elektrické problémy, které mohou vést ke zkratům a v nejhorším případě dokonce k požárům. Za druhé, odborná instalace zajišťuje optimální funkčnost minibarů. Pouze správně nainstalované zařízení může spolehlivě chladit. To zaručuje kvalitu a bezpečnost skladovaných potravin a nápojů. Špatná instalace snižuje chladicí výkon a ohrožuje záruku a odpovědnost za výrobek.

  • Chladicí zařízení musí být pečlivě vyrovnáno.
  • Vzdálenost mezi zadní stranou a stěnou musí být minimálně 20 mm.
  • Větrání musí být provedeno podle alternativ A, B, C nebo D (viz obr.)
  • Vzduchový kanál musí mít průřez minimálně 105 mm x šířka chladicího zařízení.
  • Chladicí jednotka musí kompletně zasahovat do větracího kanálu. Ostatní části nesmí blokovat cirkulaci vzduchu ve větracím kanálu.
  • Vzduch, který proudí větracím kanálem, nesmí být ohříván jiným zdrojem tepla.
  • Smí být použity pouze větrací mřížky (volitelně) s volnou průřezovou plochou minimálně 200 cm² (výjimka DM 50 NTE: minimálně 400 cm²).
  • U variant se skleněnými dveřmi může na dveřích kondenzovat vlhkost, pokud relativní vlhkost přesáhne 65 % při 25 °C.
  • Zásuvka, ke které je zařízení připojeno, musí zůstat volně přístupná.

 

WEBKATALOG minibary

( )