Vše Vše Impuls

Nové energetické štítky

Nové povinné energetické štítky poskytují zákazníkovi podrobné informace o spotřebě energie, včetně QR kódu. © Liebherr

#IMPULS | „A++“ se od 1. března nazývá „B“. Rozumíte? Zmatení jsou nejen koncoví zákazníci, ale i prodejci. Nové celoevropské energetické štítky pro elektronická zařízení mají zjednodušit a zprůhlednit třídy energetické účinnosti.

Nové značení se obejde bez mnoha plusů za písmenem, na které jsme byli posledních 25 let zvyklí. Od  března existuje pouze stupnice od  A  (velmi dobrá, nejnižší spotřeba energie) po G (špatná, nejvyšší spotřeba energie). Jen velmi málo produktů se dostalo do nejlepší skupiny, zejména na začátku. Toto bylo záměrně vybráno komisí, aby povzbudilo výrobce k inovacím pro ještě ekologičtější zařízení. Teprve až po několika letech se na trh dostane více zařízení ve třídě A, pravděpodobně hlavně díky technologickému pokroku. K  další překlasifikaci dojde, až když 30 procent produktů dosáhne třídy A nebo 50 procent A nebo B. 

B místo A++?

Naopak to znamená, že – zejména na začátku – by nová klasifikace mohla u zákazníků způsobit více zmatku: Například zařízení B nebo C nejsou v žádném případě špatná, jsou srovnatelná s  produkty A++. Mezi těmito dvěma měřítky však neexistuje přímá metoda převodu, přizpůsobeny byly pouze metody měření na  pozadí. Větší důraz byl například kladen na metodu měření v domácnosti a do hodnocení byla zahrnuta i úroveň plnění myček nádobí nebo praček.

Nutná reforma

Zavedení nové stupnice je ve  skutečnosti velkou poklonou výrobcům. V polovině 90. let byly zavedeny energetické třídy pro velké domácí spotřebiče. Vzhledem k  technologickému pokroku však byla nutná reforma značení: Většina produktů již patřila do třídy A, což zákazníkům stále více ztěžovalo nalezení nejefektivnějšího zařízení. Jen z celkového počtu praček a  sušiček bylo aktuálně 90 procent zařazeno do  nejlepší enegetické kategorie. K  tomu by již v budoucnosti nemělo dojít, protože A v novém měřítku znamená pouze speciální inovace a maximální energetickou účinnost. Nové jednotné označování platí v  celé EU, v  současné době platí pro chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, televizní přijímače a elektronické displeje a od 1. září 2021 také pro světelné zdroje. Teprve později bude následovat klimatizace, topení a ohřev teplé vody.

Požadavky na informace

Přibližně 85 procent konečných spotřebitelů dosud zakládalo svůj nákup na třídě energetické účinnosti. Na jedné straně to chrání klima a na druhé straně šetří peněženku, protože energeticky úsporné zařízení vám za dobu své životnosti často ušetří několik stovek korun. Díky povinnému QR kódu, který musí být vytištěn na  energetickém štítku, mohou zákazníci získat další informace o spotřebě energie svého produktu. Zvýšení informovanosti a  komunikace o novém energetickém štítku je zásadní, zejména v  počáteční fázi: Prodejci a  koncoví uživatelé musí nejprve pochopit novou klasifikaci a být schopni ji správně zařadit.

Informace & Poradenství více informací žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer nebo u prodejců v prodejních a poradenských centrech Schachermayer.

( )