Váš názor je důležitý

Váš názor je důležitý
Také díky vaší zpětné vazbě neustále pracujeme na dalším rozvoji sortimentu, služeb a digitální zákaznické podpory Partnerportálu. Děkujeme za aktivní zpětnou vazbu! Pokud jste na webkatalogu ještě nevyužili tuto možnost reagovat, zde najdete návod, jak použít možnost zpětné vazby.

Na úvodní stránce webkatalogu najdete vlevo nahoře textové pole "Váš názor je pro nás důležitý - Pomozte nám být ještě lepší!". Kliknutím na něj otevřete dialogové okno pro zadání zprávy. Tímto způsobem nám můžete poslat zpětnou vazbu. Zprávu odesíláte na vedoucího nákupu a produktmarketingu, Romana Hálka. "Naši zákazníci dostávají vždy zpětnou vazbu" říká Roman Hálek. Pokud jste přihlášni na Partnerportál, můžete přímo odeslat zpětnou vazbu k produktu, ke zpracování nebo funkcím webkatalogu. Jen upozorňujeme, že není možné touto cestou zpracovávat objednávky. V tomto případě kontaktujte naše call centrum na e-mailu prodej@schachermayer.cz.

Celý článek si přečtete v časopiseSCH&Partner 2018/1.

Více informací o této službě žádejte u svého obchodního zástupce společnosti Schachermayer.

13. červen 2018 | sa | Facebook | Twitter