Rozhovor: Šance pro obchod

Rozhovor: Šance pro obchod
Období digitalizace mění obchod. Redakce Holz & Eisen hovořila s majitelem společnosti Schachermayer Gerdem Schachermayerem o předpokládaných změnách, které jsou spojeny s výzvami a možnostmi digitálního věku. Pro české čtenáře našeho časopisu přinášíme překlad tohoto rozhovoru.

Redakce: V nákupním chování spotře-bitelů dochází ke změně - klíčovým je postavení internetu proti kamennému obchodu. Jak se projeví tyto změny v oblasti B2B?
Gerd Schachermayer: "Změny, které prožíváme v maloobchodě, přišly ve stej-ném rozsahu i do oblasti B2B. Tento vývoj sledujeme velice pozorně. Internet se nepoužívá pouze jako vyhledávač, nýbrž také pro srovnávání cen, pro objednávání zboží a pro nákupy. To se děje – přirozeně i v oblasti B2B – pozorujeme to u všech značek a prakticky ve všech produktových skupinách."

Redakce: Jaké jsou problémy, které tento vývoj provází?
Gerd Schachermayer: Hranice mezi nákupem pro osobní spotřebu a pro živnostníky pomalu mizí. Ti velcí jako např. Amazon nebo Ebay tyto rozdíly již nedělají. Každý zákazník si může koupit jakýkoliv výrobek. To ovšem přináší určité nebezpečí, jestliže se například jedná o výrobek, jehož včlenění vyžaduje odborné znalosti. Zde vidím šanci pro specializovaný obchod a sice v tom, že se tyto produkty s ohledem na jejich technickou komplexnost nedají tak dobře na tomto trhu prodat.


Celý článek najdete v novém vydání odborného časopisu SCH&partner 2019/1.

25. červenec 2019 | sa | Facebook | Twitter