Zásilková služba

Organizujeme dodávku, ustavení, uvedení do provozu a zaškolení personálu. Všechno z jedné ruky.

Nenecháváme nic náhodě...

Před uzavřením investic se naskýtají často otázky logistiky:

Kdy bude vyzvednut (např. stroj daný Schchermayerovi k odkupu), jak se uskuteční odvoz, kdo zajistí dopravu, ustavení a montáž nového stroje přímo na místě určení?

Odpověď je velmi jednoduchá:

My převezmeme organizaci těchto transakcí a to po domluvě se zákazníkem, postaráme se o hladký průběh potřebných opatření a následně zajistíme pomocí servisního technika uvedení stroje do provozu a zaškolení personálu.

Naše devize v oblasti náhradních dílů: Raději dvoj- až trojnásobně skladem než jednou nemít k dispozici...

Schachermayerův vzorec služeb zákazníkovi v oblasti náhradních dílů pro stroje a strojní zařízení byl ještě přiostřen. U náhradních dílů požaduje tým oddělení strojů dvoj- až trojnásobnou dostupnost. Jen tak je možné partnerům firmy Schachermayer minimalizovat prostoje a postarat se v ohledu na dodávku náhradních dílů o rychlou výpomoc.