Modely financování

Investice v oblasti strojů a strojního zařízení jsou velmi individuální – přesně jako naše varianty financování.

Velikost a serióznost jako báze

Schachermayer spolupracuje již od generací s renomovanými bankami. Toto dlouholeté partnerství přináší jisté výhody naším zákazníkům, když se jedná o modely financování strojů a strojního zařízení.

Za asistence zkušených bankovních odborníků se vypracovávají modely financování, které přesně odpovídají požadavkům zákazníka. Z krátkodobých, středně dlouhých nebo dlouhodobých forem financování se stanoví optimální varianta, která je orientovaná údaji příslušných hospodářských předpokladů.

Využijte možnost podpor a zajistěte si dotace EU

Odborní poradci z oblasti strojů a strojního zařízení jsou velmi dobře informováni a připraveni předat partnerům firmy Schachermayer všechny aktuální informace o veřejných podporách a investičních dotacích.

Výhody pro partnery Schachermayera jsou patrné

  • Nejlepší podmínky k okamžité úhradě ihned po uvedení do provozu
  • Zajímavé cíle pro středně dlouhé platební lhůty
  • Férové platební podmínky pro dlouhodobé splátkové obchody
  • Atraktivní leasingové varianty od renomovaných leasingových partnerů
  • Odkup použitých strojních zařízení jako částečná úhrada při realizaci investic do nového strojního zařízení